Kontaktinfo: VALBO BARK AB, Televägen 12, 818 33 VALBO. Tel. 026-132407, Fax 026-132666 Epost:info@valbobark.com